Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa transports (RMGD0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vilces aprēķini

Docents J.Eiduks , - , Online - Attālināti

18.10 - 19.40

Lekc.; Pr.d. Vilces aprēķini

Docents J.Eiduks , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , - , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Optimālo risinājumu teorija

Lektors J.Freimane , - , Online - Attālināti

14.10 - 15.40

Lekc.; Pr.d. Optimālo risinājumu teorija

Lektors J.Freimane , - , Online - Attālināti

17.00 - 18.30

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Pētnieks V.Skudnovs , - , Online - Attālināti

18.35 - 19.55

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Pētnieks V.Skudnovs , - , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)