Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMMM0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

D.Brīvulis , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18.

18.15 - 19.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Tehniskā dizaina pamati

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc. Uzņēmējdarbības plānošana

Docents (praktiskais) I.Eriņa , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Plīsuma teorija

Profesors A.Krasņikovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc. Plīsuma teorija

Profesors A.Krasņikovs , Ķīp6B - 418 , Nedēļas: 11.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Robežslāņa teorija

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Robežslāņa teorija

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Optimizācijas metodes

Docents I.Vīksne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Optimizācijas metodes

Docents I.Vīksne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)