Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Enerģētika un elektrotehnika (REMN0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.00 - 11.00

Kons. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Vadošais pētnieks (pēcdok.) Ļ.Petričenko , Online - Attālināti , Nedēļa: 19.

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātiskā modelēšana elektromehānikā

Profesors K.Ketners , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātiskā modelēšana elektromehānikā

Profesors K.Ketners , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Prezentācijas prasme

Docents M.Bernande , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 11.00

E Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Vadošais pētnieks (pēcdok.) Ļ.Petričenko , Online - Attālināti , Nedēļa: 19.

10.15 - 11.50

Lekc. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Vadošais pētnieks (pēcdok.) Ļ.Petričenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.,16.

Lekc. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Vadošais pētnieks (pēcdok.) Ļ.Petričenko , Āz12-K1 - 318 , Nedēļas: 14.-15.

12.30 - 14.05

Pr.d. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Zinātniskais asistents J.Kučkovskis , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Elektroenerģētisko sistēmu releju aizsardzības teorētiskie pamati

Asociētais profesors A.Dolgicers , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Elektroenerģētisko sistēmu releju aizsardzības teorētiskie pamati

Asociētais profesors A.Dolgicers , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Pr.d. Elektrisko staciju un apakšstaciju elektriskā daļa 2

Docents A.Kutjuns , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lab.d. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Zinātniskais asistents J.Kučkovskis , Online - Attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Matemātiskā modelēšana elektromehānikā

Profesors K.Ketners , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Matemātiskā modelēšana elektromehānikā

Profesors K.Ketners , Āz12-K1 - 220 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektroenerģētisko sistēmu releju aizsardzības teorētiskie pamati

Asociētais profesors A.Dolgicers, Docents J.Kozadajevs , Āz12-K1 - 320 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.

12.30 - 14.05

Lab.d. Matemātiskā modelēšana elektromehānikā

Profesors K.Ketners , Āz12-K1 - 220 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Matemātiskā modelēšana elektromehānikā

Profesors K.Ketners , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektroenerģētisko sistēmu releju aizsardzības teorētiskie pamati

Asociētais profesors A.Dolgicers, Docents J.Kozadajevs , Āz12-K1 - 320 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)