Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Elektroenerģētisko sistēmu automatizācija (REIN3)
Augstākā līmeņa profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Prezentācijas prasme

Docents M.Bernande , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Biznesa socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc. Enerģētisko sistēmu drošums

Docents A.Kutjuns , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Enerģētisko sistēmu drošums

Docents A.Kutjuns , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16.

18.15 - 19.50

Lab.d. Enerģētisko sistēmu drošums

Docents A.Kutjuns , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d. Elektrisko staciju un apakšstaciju elektriskā daļa 2

Docents A.Kutjuns , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)