Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Energoapgādes optimizācija (REIN2)
Augstākā līmeņa profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d. Elektrisko staciju un apakšstaciju elektriskās iekārtas (studiju projekts)

Docents A.Kutjuns , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Vadošais pētnieks (pēcdok.) Ļ.Petričenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.,16.

Lekc. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Vadošais pētnieks (pēcdok.) Ļ.Petričenko , Āz12-K1 - 318 , Nedēļas: 14.-15.

12.30 - 14.05

Pr.d. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Zinātniskais asistents J.Kučkovskis , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Enerģētisko sistēmu drošums

Docents A.Kutjuns , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Enerģētisko sistēmu drošums

Docents A.Kutjuns , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16.

18.15 - 19.50

Lab.d. Enerģētisko sistēmu drošums

Docents A.Kutjuns , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d. Elektroapgādes sistēmas (studiju projekts)

Asociētais profesors K.Bērziņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Pr.d. Elektroapgādes sistēmas (studiju projekts)

Asociētais profesors K.Bērziņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Pr.d. Elektroapgādes apakšstaciju un staciju elektroiekārtas 2

Docents O.Borščevskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Elektroapgādes sistēmu automātika

Asociētais profesors A.Dolgicers , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lab.d. Elektroapgādes sistēmu projektēšana

Zinātniskais asistents J.Kučkovskis , Online - Attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Elektroapgādes sistēmu automātika

Asociētais profesors A.Dolgicers, Laborants V.Šults , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)