Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta sistēmu inženierija (RMGL0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Vadības datorizētās sistēmas transportā

Docents S.Bratarčuks , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

Lekc. Kvalitātes sistēmu metodoloģija

V.Priednieks , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

20.15 - 21.50

Lekc. Kvalitātes sistēmu metodoloģija

V.Priednieks , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

Lekc. Vadības datorizētās sistēmas transportā

Docents S.Bratarčuks , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta procesu datormodelēšana (speckurss)

Docents S.Bratarčuks , - , Online - Attālināti

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta procesu datormodelēšana (speckurss)

Docents S.Bratarčuks , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta plūsmu teorija

Docents E.Šidlovska , - , Online - Attālināti

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta plūsmu teorija

Docents E.Šidlovska , - , Nedēļas: nepāra , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: 9.-20. , Online - Attālināti

Lekc. Zinātnisko pētījumu pamati

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

20.15 - 21.50

Lekc. Zinātnisko pētījumu pamati

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

Lekc. Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: 9.-20. , Online - Attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

17.30 - 21.55

Lekc. Transporta tehniskās apkopes procesu vadība

Docents V.Feofanovs , - , Nedēļas: nepāra , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta apdrošināšana

Docents V.Feofanovs , - , Nedēļas: pāra , Online - Attālināti

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta apdrošināšana

Docents V.Feofanovs , - , Nedēļas: pāra , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)