Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (RMGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

Mācību biroja administrators S.Andersone, Asistents E.Šarma , -

18.15 - 19.50

Lekc. Mehānisko objektu parametriskā modelēšana 2

Docents S.Kuzņecovs , - , Nedēļas: 1.-8. , online - attālināti

20.15 - 21.50

Lekc. Mehānisko objektu parametriskā modelēšana 2

Docents S.Kuzņecovs , - , Nedēļas: 1.-8. , online - attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

Mācību biroja administrators S.Andersone , -

18.15 - 19.50

Lekc. Kompozītu materiālu mehānika un stiprība

Profesors M.Kleinhofs , - , Nedēļas: 1.-8. , online - attālināti

20.15 - 21.50

Lekc. Kompozītu materiālu mehānika un stiprība

Profesors M.Kleinhofs , - , Nedēļas: 1.-8. , online - attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

Mācību biroja administrators S.Andersone , -

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta loģistika

Asistents J.Soldatova , - , Nedēļas: 1.-8. , online - attālināti

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta loģistika

Asistents J.Soldatova , - , Nedēļas: 1.-8. , online - attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

Mācību biroja administrators S.Andersone , -

18.15 - 19.50

Lekc. CALS tehnoloģijas transportmašīnbūvē

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: 1.-8.

20.15 - 21.50

Lekc. CALS tehnoloģijas transportmašīnbūvē

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: 1.-8.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

MD Maģistra darbs

Mācību biroja administrators S.Andersone , -

20.15 - 21.50

MD Maģistra darbs

Mācību biroja administrators S.Andersone , -

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)