Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transports (virziens-Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums) (RMDT8)
Doktora studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

DD Zinātniskais darbs

Asociētais profesors I.Blumbergs , - , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

DD Zinātniskais darbs

Asociētais profesors I.Blumbergs , - , Nedēļas: 1.-20.
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Transporta sistēmu funkcionēšanas datormodelēšana un optimizācija

Docents S.Bratarčuks , - , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Lekc. Transportlīdzekļu ekspuatācijas drošums

Profesors V.Pavelko , -

20.15 - 21.50

Lekc. Transportlīdzekļu ekspuatācijas drošums

Profesors V.Pavelko , -
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta sistēmu funkcionēšanas datormodelēšana un optimizācija

Docents S.Bratarčuks , - , Nedēļas: 1.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Zinātniskais seminārs 2

Docents E.Šidlovska , -

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta sistēmu funkcionēšana (speckurss)

Docents V.Feofanovs , - , Nedēļas: nepāra

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta sistēmu funkcionēšana (speckurss)

Docents V.Feofanovs , -
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

DD Zinātniskais darbs

Asociētais profesors I.Blumbergs , - , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

DD Zinātniskais darbs

Asociētais profesors I.Blumbergs , - , Nedēļas: 1.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)