Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Telekomunikācijas (AEBC0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ciparu komutācijas sistēmas (pamatkurss)

Asociētais profesors A.Supe , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ciparu komutācijas sistēmas (pamatkurss)

Asociētais profesors A.Supe , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elektromērījumi sakaru tehnikā

Docents E.Lipenbergs, Pētnieks I.Vagale , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Elektromērījumi sakaru tehnikā

Docents E.Lipenbergs, Pētnieks I.Vagale , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Docents A.Skrastiņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Pr.d. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Docents A.Skrastiņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Pārraides sistēmas

Docents R.Parts, Lektors J.Braunfelds , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Pārraides sistēmas

Docents R.Parts, Lektors J.Braunfelds , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Pārraides sistēmas

Docents R.Parts, Lektors J.Braunfelds , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju sistēmu ciparu iekārtas

Asociētais profesors A.Supe , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju sistēmu ciparu iekārtas

Asociētais profesors A.Supe , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Zinātniskie semināri telekomunikāciju jomā 2

Profesors V.Bobrovs, Lektors L.Skladova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Zinātniskie semināri telekomunikāciju jomā

Profesors V.Bobrovs, Lektors L.Skladova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ievads elektronikas un telekomunikāciju nozarē

Vadošais pētnieks (pēcdok.) S.Matsenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ievads elektronikas un telekomunikāciju nozarē 2

Vadošais pētnieks (pēcdok.) S.Matsenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ciparu iekārtas un sistēmas

Asociētais profesors A.Supe , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ciparu iekārtas un sistēmas

Asociētais profesors A.Supe , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)