Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa elektrosistēmas (REGZ0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

13.00 - 14.00

Kons. Elektrovilcienu automatizācija

Profesors M.Gorobecs , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Dinamisko objektu monitoringa un diagnostikas mikroprocesoru sistēmas

Lektors J.Freimane , - , Online - Attālināti

14.10 - 15.40

Lekc.; Pr.d. Dinamisko objektu monitoringa un diagnostikas mikroprocesoru sistēmas

Lektors J.Freimane , - , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Kons. Dzelzceļa telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošā aparatūra

Pētnieks A.Vasiļjevs , - , Online - Attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Kons. Telemehāniskās kontroles sistēmas

Pētnieks A.Vasiļjevs , - , Online - Attālināti

16.10 - 17.40

Kons. Telemehāniskās kontroles sistēmas

Pētnieks A.Vasiļjevs , - , Online - Attālināti

17.45 - 19.15

Kons. Dzelzceļa telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošā aparatūra

Pētnieks A.Vasiļjevs , - , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)