Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ražošanas inženierzinības un vadība (AMMZ0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

D.Brīvulis , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18.

14.30 - 16.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors L.Gaitniece , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-9.

16.30 - 18.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

18.15 - 19.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Ražošanas vadības informācijas sistēmas

Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

Lekc. Kvalitātes tehnoloģijas un vadīšana

Vadošais pētnieks J.Mazais , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

20.15 - 21.50

Lekc. Kvalitātes tehnoloģijas un vadīšana

Vadošais pētnieks J.Mazais , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Lekc. Ražošanas vadības informācijas sistēmas

Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 21.15

Lekc. Apgādes plūsmu vadīšana

Pētnieks J.Petuhova , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4. , MS Teams

Lekc. Ražošanas plānošana un vadīšana

Lektors J.Bikovska , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-14. , MS Teams
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Mūsdienu biznesa modeļi

Asociētais profesors D.Ščeulovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

20.15 - 21.50

Lekc. Mūsdienu biznesa modeļi

Asociētais profesors D.Ščeulovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 21.15

Lab.d. Ražošanas plānošana un vadīšana

Lektors J.Bikovska , Online - MSTeams , Nedēļas: 15.-17.

Lab.d. Apgādes plūsmu vadīšana

Pētnieks J.Petuhova , Online - MSTeams , Nedēļas: 3.,5.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)