Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (AIGW0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā

Zinātniskais asistents I.Stāmure , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-9.,11.-13. , Lecturer A.Sarkans

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā

Zinātniskais asistents I.Stāmure , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-9.,11.-13. , Lecturer A.Sarkans
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Zemes izmantošanas pārvaldība

Asociētais profesors A.Auziņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-7.

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors L.Gaitniece , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18.

12.30 - 14.05

Lekc. Zemes izmantošanas pārvaldība

Asociētais profesors A.Auziņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-7.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Inovāciju vadīšana būvniecībā

Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovāciju vadīšana būvniecībā

Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Būvniecības produktu un nekustamā īpašuma starptautiskais tirgus

Docents L.Kauškale , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-18.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā

Docents L.Kauškale , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)