Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (AMGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

Pr.d. Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Zinātniskais asistents G.Mauriņš, Mācību biroja administrators S.Andersone, Asistents P.Nagaraj , - , Nedēļas: 13.-20. , Laboratorijas prakse no 28.04.2021.g. - 08.07.2021.g.

16.30 - 18.05

Lekc. Kompozītu materiālu mehānika un stiprība

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , - , online - attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Mehānisko objektu parametriskā modelēšana 2

Docents S.Kuzņecovs , - , Nedēļas: 1.-8. , online - attālināti

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

Lekc. Mehānisko objektu parametriskā modelēšana 2

Docents S.Kuzņecovs , - , Nedēļas: 1.-8. , online - attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

Pr.d. Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Zinātniskais asistents G.Mauriņš, Mācību biroja administrators S.Andersone , - , Nedēļas: 13.-20. , Laboratorijas prakse no 28.04.2021.g. - 08.07.2021.g.

14.30 - 16.05

Lekc. Elastības teorija

Profesors V.Pavelko , - , online - attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. CALS tehnoloģijas transportmašīnbūvē

Docents V.Lapkovskis , - , online - attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

Pr.d. Prakse

Mācību biroja administrators S.Andersone , - , Nedēļas: 1.-20.

09.00 - 16.00

Pr.d. Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Zinātniskais asistents G.Mauriņš, Mācību biroja administrators S.Andersone , - , Nedēļas: 13.-20. , Laboratorijas prakse no 28.04.2021.g. - 08.07.2021.g.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

Pr.d. Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Zinātniskais asistents G.Mauriņš, Mācību biroja administrators S.Andersone , - , Nedēļas: 13.-20. , Laboratorijas prakse no 28.04.2021.g. - 08.07.2021.g.

12.30 - 14.05

Lekc. Propelleris

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , - , Nedēļas: 1.-8. , onlane - attalināti

14.30 - 16.05

Lekc. Propelleris

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , - , Nedēļas: 1.-8. , onlane - attalināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

Pr.d. Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Zinātniskais asistents G.Mauriņš, Mācību biroja administrators S.Andersone , - , Nedēļas: 13.-20. , Laboratorijas prakse no 28.04.2021.g. - 08.07.2021.g.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)