Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (AMCAE)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati

Asistents P.Pavlovskis , - , onlane - attalināti

10.15 - 11.50

Lekc. Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati

Asistents P.Pavlovskis , - , Nedēļas: nepāra , onlane - attalināti

12.30 - 14.05

Pr.d. Aviācijas tehniskā angļu valoda

Asociētais profesors T.Lobanova-Šuņina , - , online - attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Gaisa kuģu elektroapgādes sistēmas

Lektors D.Brodņevs , - , online - attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Radioraidītāji un radiouztvērēji

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Radioraidītāji un radiouztvērēji

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , Nedēļas: 9.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Aviācijas konstrukciju mehānika

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Arshad , - , online - attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas (studiju projekts)

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 19.50

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas (studiju projekts)

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , Nedēļas: 13.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas (studiju projekts)

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , Nedēļas: 13.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Aviācijas tehniskā angļu valoda

Asociētais profesors T.Lobanova-Šuņina , - , online - attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Mērījumi avionikas ierīcēs un sistēmās

I.Smirnovs , - , Nedēļas: nepāra , online - attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Propelleris

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , - , Nedēļas: 1.-8. , onlane - attalināti

14.30 - 16.05

Lekc. Propelleris

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , - , Nedēļas: 1.-8. , onlane - attalināti

16.30 - 18.05

Lekc. Mikroprocesoru aviācijas tehnoloģijas

I.Smirnovs , - , onlane - attalināti

18.15 - 19.50

Lekc. Mērījumi avionikas ierīcēs un sistēmās

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , online - attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Radioraidītāji un radiouztvērēji

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , -

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)