Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCG0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Energonesēju ražošanas un sadales sistēmas

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Siltumtehniskie mērījumi un automātikas pamati (studiju projekts)

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Siltumtehniskie mērījumi un automātikas pamati (studiju projekts)

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 425 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Biznesa socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Siltumtehnisko iekārtu montāža un ekspluatācija

Docents A.Cars , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Pr.d. Kurināmā tehnoloģija un katlu iekārtas (studiju projekts)

Docents S.Vostrikovs , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Siltumtehnisko iekārtu montāža un ekspluatācija

Docents A.Cars , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

Profesors A.Lešinskis , Online - MSTeams

14.30 - 16.05

Lekc. Bīstamo iekārtu ekspluatācija

Docents A.Cars , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Lekc. Bīstamo iekārtu ekspluatācija

Docents A.Cars , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)