Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transports (virziens - Aviācijas transports) (RMDT3)
Doktora studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

DD Zinātniskais darbs

Asociētais profesors V.Šestakovs, Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Profesors M.Kleinhofs , - , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Lekc. Datormatemātika gaisa transporta uzdevumos

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , -

20.15 - 21.50

Lekc. Datormatemātika gaisa transporta uzdevumos

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , -
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

DD Zinātniskais darbs

Asociētais profesors V.Šestakovs, Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Profesors M.Kleinhofs , -

14.30 - 16.05

Lekc. Datormatemātika gaisa transporta uzdevumos

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , - , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Slodzes, resurss, dzīvotspēja

Profesors M.Kleinhofs , -

16.30 - 18.05

DD Zinātniskais darbs

Asociētais profesors V.Šestakovs, Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Profesors M.Kleinhofs , - , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

DD Zinātniskais darbs

Asociētais profesors V.Šestakovs, Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Profesors M.Kleinhofs , - , Nedēļas: 1.-20.

20.15 - 21.50

DD Zinātniskais darbs

Asociētais profesors V.Šestakovs, Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Profesors M.Kleinhofs , - , Nedēļas: 1.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Slodzes, resurss, dzīvotspēja

Profesors M.Kleinhofs , -

16.30 - 18.05

Lekc. Slodzes, resurss, dzīvotspēja

Profesors M.Kleinhofs , - , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

DD Zinātniskais darbs

Asociētais profesors V.Šestakovs, Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Profesors M.Kleinhofs , -

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)