Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Apģērbu un tekstila tehnoloģija (AWCV0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Tērpu vizuālās mākslas pamati 2

Lektors I.Dišlere , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

12.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Šūšanas uzņēmumu tehnoloģiskās iekārtas

Asociētais profesors U.Briedis , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Darba aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-9.
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Datormācība (speckurss)

Docents J.Dāboliņš , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Ekonomika

Lektors A.Mihņenoka , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-13.

16.30 - 18.05

Lekc. Ekonomika

Lektors A.Mihņenoka , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-13.

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Modes tirgzinību un prečzinību pamati

Zinātniskais asistents L.Ārende , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Apģērbu un tekstiliju tehnoloģiju pamatojums

Zinātniskais asistents Z.Hovlanne , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Apģērbu konstruēšana

Asociētais profesors D.Beļakova, Docents G.Terļecka , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

Lekc.; Lab.d. Apģērbu konstruēšana

Asociētais profesors D.Beļakova, Docents G.Terļecka , Ķīp6 - 202 , Nedēļas: 14.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Tērpzinību antropoloģiskie pamati

Docents G.Terļecka , Online - Attālināti , Nedēļas: 10.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Tērpzinību antropoloģiskie pamati

Docents G.Terļecka , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-9.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)