Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (AIGS0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana

Lektors L.Kelle , Online - Attālināti , Nedēļas: 13.,15.-20.

12.30 - 14.05

Lekc. Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana

Lektors L.Kelle , Online - Attālināti , Nedēļas: 13.,15.-20.

18.15 - 19.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Profesors R.Lumiste , Online - Attālināti , Nedēļa: 9.

20.15 - 21.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

R.Lumiste , Online - Attālināti , Nedēļa: 9.
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Eiropas Savienības pārvaldība un politika

Lektors A.Timofejeva , Online - Attālināti , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā

16.30 - 18.05

Pr.d. Eiropas Savienības pārvaldība un politika

Lektors A.Timofejeva , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā

18.15 - 19.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

R.Lumiste , Online - Attālināti , Nedēļa: 9.

20.15 - 21.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

R.Lumiste , Online - Attālināti , Nedēļa: 9.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

R.Lumiste , Online - Attālināti , Nedēļa: 9.

20.15 - 21.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

R.Lumiste , Online - Attālināti , Nedēļa: 9.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautiskais protokols

Lektors R.Grigorjana , Online - Zoom , Nedēļas: nepāra , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā

Pr.d. Starptautiskais protokols

Lektors R.Grigorjana , Online - Zoom , Nedēļas: pāra , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana

Lektors L.Kelle , Online - Attālināti , Nedēļas: 13.,15.-19.

12.30 - 14.05

Lekc. Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana

Lektors L.Kelle , Online - Attālināti , Nedēļas: 13.,15.-16.,19.

18.15 - 19.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

R.Lumiste , Online - Attālināti , Nedēļa: 9.

20.15 - 21.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

R.Lumiste , Online - Attālināti , Nedēļa: 9.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)