Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automobiļu transports (RMGU0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

PP Prakse

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , - , Semestrī 3 K
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

MD Maģistra darbs

- , Nedēļas: 1.-20. , Semestrī 5 KP
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

MD Maģistra darbs

- , Nedēļas: 1.-20. , Semestrī 5 KP
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektroautomobiļu tehnoloģijas

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 1.-20. , Pasniedzējs A.Bogdanovs

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Automobiļu efektīvas servisa tehnoloģijas 2

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 110 , Nedēļas: 1.-20. , Tiešsaiste

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Automobiļu efektīvas servisa tehnoloģijas 2

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 110 , Nedēļas: 1.-20. , Tiešsaiste

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Degšana un izmešu veidošanās iekšdedzes motoros

Docents M.Gailis , PV1 - 212 , Nedēļas: 1.-20. , Tiešsaiste

16.30 - 21.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ceļu satiksmes drošība 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Online - Attālināti , Nedēļas: 7.-8.,10.-12.

Lekc.; Pr.d. Ceļu satiksmes drošība

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-6.
S
E
S
T
D
I
E
N
A

09.30 - 14.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ceļu satiksmes drošība 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Online - Attālināti , Nedēļas: 6.-8.,10.-12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)