Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ekonomika (AIME0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Asociētais profesors V.Ozoliņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Asociētais profesors V.Ozoliņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

18.15 - 19.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana

Asociētais profesors K.Kozlovskis , - , Nedēļas: 3.-19. , Zoom
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Ekonomikas attīstības faktori un modeļi

Zinātniskais asistents K.Freimanis , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

20.15 - 21.50

Pr.d. Ekonomikas attīstības faktori un modeļi

Zinātniskais asistents K.Freimanis , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Mūsdienu biznesa modeļi

Asociētais profesors D.Ščeulovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

20.15 - 21.50

Lekc. Mūsdienu biznesa modeļi

Asociētais profesors D.Ščeulovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Makroekonomikas analīze

Docents A.Fedotovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-17.

14.30 - 16.05

Pr.d. Makroekonomikas analīze

Docents A.Fedotovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-17.

16.00 - 17.30

Lekc. Vispārējā socioloģija

S.Rēvele , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)