Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Saimnieciskās un darba tiesības

M.Birģelis , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-18.

16.30 - 18.05

Lekc. Tirgzinības

Docents I.Andersone , Online - Attālināti , Nedēļas: 4.-19.

18.15 - 19.50

Lekc. Tirgzinības

Docents I.Andersone , Online - Attālināti , Nedēļas: 4.-19.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

14.30 - 16.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors D.Rūpniece , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors D.Rūpniece , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18.

19.15 - 20.50

Lekc. Matemātika 2

Docents J.Fjodorovs , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Koučings un komandas vadīšana

Docents (praktiskais) I.Eriņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Lekc. Koučings un komandas vadīšana

Docents (praktiskais) I.Eriņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

16.30 - 18.05

Lekc. Darba vide un ergonomika

Docents V.Šatrevičs , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

18.15 - 19.50

Lekc. Jaunuzņēmumu izveide un attīstība

Lektors R.Lasmanis , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-18.

20.15 - 21.50

Lekc. Jaunuzņēmumu izveide un attīstība

Lektors R.Lasmanis , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-18.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Saimnieciskās un darba tiesības

M.Birģelis , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-18.

18.15 - 19.50

Lekc. Darba vide un ergonomika

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Latvijas kultūras vēsture

Lektors I.Švarca , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.,11.-18.

14.30 - 16.05

Lekc. Statistika

Asociētais profesors V.Ozoliņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

16.30 - 18.05

Lekc. Statistika

Asociētais profesors V.Ozoliņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)