Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Mehāniskās svārstības un akustika

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Mehāniskās svārstības un akustika

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Lekc.; Pr.d. Plūsmas mehānika

Pētnieks D.Avišāns , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Procesu vadības metodes un līdzekļi

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Procesu vadības metodes un līdzekļi

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Mašīnu un mehānismu uzbūves pamati

Profesors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 310 , Nedēļas: 11.-20.

Lekc.; Pr.d. Trieciena teorija

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Trieciena teorija

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Mašīnu un mehānismu uzbūves pamati

Profesors V.Beresņevičs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Ķīmisko vielu pārvaldība

Profesors M.Jure , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Tehniskā dizaina pamati

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Celšanas un transporta mašīnas

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Tehniskā termodinamika un siltumapmaiņa

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Tehniskā termodinamika un siltumapmaiņa

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 425 , Nedēļas: 11.-20.

Lekc.; Pr.d. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Docents G.Muižnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Ķīmisko vielu pārvaldība

Profesors M.Jure , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Celšanas un transporta mašīnas

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Asociētais profesors A.Roskoša , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18. , EXCH

14.30 - 16.05

Lekc. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Profesors V.Beresņevičs, Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Pr.d. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Profesors V.Beresņevičs, Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 310 , Nedēļas: 11.-20.

18.15 - 19.50

Lekc. Elektro, pneimo un hidroautomātika

Asistents O.Jakovļevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

20.15 - 21.50

Lekc. Elektro, pneimo un hidroautomātika

Asistents O.Jakovļevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

Lekc.; Pr.d. Netradicionālie enerģijas avoti

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

Lekc.; Pr.d. Robežslāņa teorija

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Robežslāņa teorija

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Netradicionālie enerģijas avoti

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

Lekc.; Pr.d. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Termodinamika un gāzes dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Datu bāzu vadības sistēmas

Pētnieks A.Gaidukovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Datu bāzu vadības sistēmas

Pētnieks A.Gaidukovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Termodinamika un gāzes dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķo datorsistēmu programmatūra

Asociētais profesors A.Jurenoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Ievads operāciju pētīšanā

Zinātniskais asistents J.Pekša , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-3.,5.-20.

18.15 - 19.50

Pr.d. Ievads operāciju pētīšanā

Zinātniskais asistents J.Pekša , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Vibrotehnika un vibromašīnas

Asistents S.Upnere , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Pr.d. Vibrotehnika un vibromašīnas

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 11.-20.

Pr.d. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

10.15 - 11.50

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Vibrotehnika un vibromašīnas

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 11.-20.

Lekc. Vibrotehnika un vibromašīnas

Asistents S.Upnere , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

12.30 - 14.05

Lekc. Latvijas kultūras vēsture

Lektors I.Švarca , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.,11.-18.

Lab.d. Ķīmisko vielu pārvaldība

Docents I.Mieriņa , - , Nedēļas: 12.-15.

Lekc. Skaitliskā analīze inženiermehānikā

Asistents S.Upnere , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Pr.d. Skaitliskā analīze inženiermehānikā

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 11.-20.

14.30 - 16.05

Pr.d. Inženiermehānikas problēmas

Docents M.Čerpinska , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Inženiermehānikas problēmas

Docents M.Čerpinska , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lekc. Ražošanas automatizācijas elektroniekārtas

Asistents O.Jakovļevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

18.15 - 19.50

Lekc. Ražošanas automatizācijas elektroniekārtas

Asistents O.Jakovļevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)