Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Adaptronika (AECA0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības tendences

Docents G.Alksnis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Energoelektronika

Profesors I.Galkins , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: 7.-20.

Lekc.; Pr.d. Mehāniskās svārstības un akustika

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Mehāniskās svārstības un akustika

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Lekc. Ciparu iekārtas un sistēmas

Docents M.Usanovs, Asociētais profesors A.Supe , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Energoelektronika

Profesors I.Galkins , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: 7.-20.

Lekc.; Pr.d. Adaptīvo sistēmu elementi

Profesors O.Krievs, Lektors A.Šenfelds , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorija

Docents I.Buņina, Profesors A.Žiravecka , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības tendences

Docents G.Alksnis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Gadījuma procesi

Profesors A.Matvejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Teletrafika teorija

Docents V.Zagorskis, Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Teletrafika teorija

Docents V.Zagorskis, Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lekc. Objektorientētā programmēšana

Docents G.Alksnis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Risinājumu datorizēta apstrāde

Asociētais profesors G.Jēkabsons , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorija

Docents I.Buņina, Profesors A.Žiravecka , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Adaptīvo sistēmu elementi

Profesors O.Krievs, Lektors A.Šenfelds , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Netradicionālo enerģijas pārveidotāju sistēmas un uzkrājēji

Asociētais profesors V.Bražis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Lektors L.Skladova , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. , vadīs J.Jeļinskis

Lekc.; Pr.d. Procesu vadības metodes un līdzekļi

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Procesu vadības metodes un līdzekļi

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Lektors L.Skladova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , vadīs J.Jeļinskis

Lekc.; Pr.d. Netradicionālo enerģijas pārveidotāju sistēmas un uzkrājēji

Asociētais profesors V.Bražis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lekc.; Pr.d. Autonoma robotizēta sistēma (studiju projekts)

Lektors A.Šenfelds , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Risinājumu datorizēta apstrāde

Asociētais profesors G.Jēkabsons , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Objektorientētā programmēšana

Docents G.Alksnis , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Mākslīgais intelekts

Asociētais profesors E.Lavendelis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Datoru pielietošana elektroiekārtu projektēšanā

Asistents A.Bubovičs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Lektors L.Skladova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , vadīs J.Jeļinskis

Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā

Zinātniskais asistents I.Stāmure , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-9.,11.-13. , Lecturer A.Sarkans

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā

Zinātniskais asistents I.Stāmure , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-9.,11.-13. , Lecturer A.Sarkans

Lekc. Starptautiskās tirgzinības

Asociētais profesors D.Solovjovs , Online - MSTeams , Nedēļas: pāra , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

Lekc.; Pr.d. Zināšanu vadība

Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Datu struktūras

Lektors P.Nidagundi , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Datu struktūras

Lektors P.Nidagundi , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

Lekc.; Pr.d. Zināšanu vadība

Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Starptautiskās tirgzinības

Asociētais profesors D.Solovjovs , Online - MSTeams , Nedēļas: pāra , nodarbība tiks realizēta angļu valodā
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Enerģētikas pamati

Asociētais profesors O.Linkevičs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem

Profesors I.Galkins, Lektors M.Vorobjovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lekc. Signalizācijas un protokoli

Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc.; Pr.d. Trieciena teorija

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Trieciena teorija

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Signalizācijas un protokoli

Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Rotoru mašīnas

Docents I.Vīksne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

Lekc. Zemes izmantošanas pārvaldība

Asociētais profesors A.Auziņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-7.

Lekc.; Pr.d. Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem

Profesors I.Galkins, Lektors M.Vorobjovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Komutējamie pārveidotāji

Profesors A.Žiravecka, Docents I.Buņina , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Komutējamie pārveidotāji

Profesors A.Žiravecka, Docents I.Buņina , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc.; Pr.d. Datorsistēmu projektēšanas pamati

Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem

Profesors I.Galkins, Lektors M.Vorobjovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Elektriskās piedziņas sistēmu teorija

Profesors A.Žiravecka , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lekc. Zemes izmantošanas pārvaldība

Asociētais profesors A.Auziņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-7.

Lekc. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Pētnieks I.Vaivode , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Rotoru mašīnas

Docents I.Vīksne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

Lekc.; Pr.d. Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Signālu teorijas pamati

Asociētais profesors A.Āboltiņš , Āz12 - 403 , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Tehniskā dizaina pamati

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Pr.d. Signālu teorijas pamati

Asociētais profesors A.Āboltiņš , Āz12 - 403 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lab.d. Signālu teorijas pamati

Asistents R.Babajans , Āz12 - 428 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc.; Pr.d. Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Pētnieks I.Vaivode , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Elektriskās piedziņas sistēmu teorija

Profesors A.Žiravecka , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Elektrisko procesu modelēšana

Lektors M.Vorobjovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Mākslīgais intelekts

Asociētais profesors E.Lavendelis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Algoritmi un programmēšanas metodes

Lektors V.Saulespurēns , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Programmatūras izstrādes tehnoloģija

Lektors J.Amoliņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Elektriskās piedziņas sistēmu teorija

Profesors A.Žiravecka , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Lekc. Globālais tirgus un piegādes ķēdes

Lektors A.Kotļars , Online - Zoom , Nedēļas: pāra , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

Lekc. Portfeļvadības tehnoloģijas

Profesors J.Grabis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

20.15 - 21.50

Pr.d.; Lab.d. Portfeļvadības tehnoloģijas

Profesors J.Grabis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Globālais tirgus un piegādes ķēdes

Lektors A.Kotļars , Online - Zoom , Nedēļas: pāra , nodarbība tiks realizēta angļu valodā
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Tehniskā termodinamika un siltumapmaiņa

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Celšanas un transporta mašīnas

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Pārraides sistēmas (speckurss)

Docents R.Parts, Lektors J.Braunfelds , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Pārraides sistēmas (speckurss)

Docents R.Parts, Lektors J.Braunfelds , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Celšanas un transporta mašīnas

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Tehniskā termodinamika un siltumapmaiņa

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 425 , Nedēļas: 11.-20.

Lekc.; Pr.d. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Docents G.Muižnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Inovāciju vadīšana būvniecībā

Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

Lekc.; Pr.d. Komutējamie pārveidotāji 2

Profesors A.Žiravecka, Docents I.Buņina , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-20.

Lekc.; Pr.d. Energoelektronikas sistēmu projektēšana

Asociētais profesors V.Bražis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Energoelektronikas sistēmu projektēšana

Asociētais profesors V.Bražis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Lab.d. Iegulto sistēmu pamati

Profesors I.Galkins , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Mākslīgā intelekta pamati

Asociētais profesors A.Anohina-Naumeca , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Inovāciju vadīšana būvniecībā

Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

Lekc. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Profesors V.Bobrovs, Lektors R.Mūrnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Asociētais profesors A.Roskoša , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18. , EXCH

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Iegulto sistēmu pamati

Profesors I.Galkins , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Mākslīgā intelekta pamati

Asociētais profesors A.Anohina-Naumeca , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Lekc. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Profesors V.Beresņevičs, Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Pr.d. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Profesors V.Beresņevičs, Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 310 , Nedēļas: 11.-20.

Lekc. Inovācijas un tehnoloģiju pārnese

Pētnieks I.Vaivode , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Profesors V.Bobrovs, Lektors R.Mūrnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Profesors V.Bobrovs, Lektors R.Mūrnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc. Inovācijas un tehnoloģiju pārnese

Pētnieks I.Vaivode , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Elektro, pneimo un hidroautomātika

Asistents O.Jakovļevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

Lekc. Ekonomikas attīstības faktori un modeļi

Zinātniskais asistents K.Freimanis , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc. e-Biznesa risinājumi

Asociētais profesors A.Jurenoks, Zinātniskais asistents A.Mileika-Plūme , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

20.15 - 21.50

Pr.d.; Lab.d. e-Biznesa risinājumi

Asociētais profesors A.Jurenoks, Zinātniskais asistents A.Mileika-Plūme , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Ekonomikas attīstības faktori un modeļi

Zinātniskais asistents K.Freimanis , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc. Elektro, pneimo un hidroautomātika

Asistents O.Jakovļevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Netradicionālie enerģijas avoti

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

Lekc.; Pr.d. Robežslāņa teorija

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās

Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās

Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Robežslāņa teorija

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

Lekc.; Pr.d. Netradicionālie enerģijas avoti

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Termodinamika un gāzes dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Optimizācijas metodes

Docents I.Vīksne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Datu bāzu vadības sistēmas

Pētnieks A.Gaidukovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents M.Tērauds , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

14.30 - 16.05

Lab.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents M.Tērauds , Āz12 - 428 , Nedēļas: 1.-12. , attālināti

Lekc.; Pr.d. Datu bāzu vadības sistēmas

Pētnieks A.Gaidukovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Optimizācijas metodes

Docents I.Vīksne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Termodinamika un gāzes dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lekc. Darba grupu psiholoģija

Pētnieks A.Roša , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā

Docents L.Kauškale , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķo datorsistēmu programmatūra

Asociētais profesors A.Jurenoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Ievads operāciju pētīšanā

Zinātniskais asistents J.Pekša , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-3.,5.-20.

18.15 - 19.50

Pr.d. Ievads operāciju pētīšanā

Zinātniskais asistents J.Pekša , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc.; Pr.d. Algoritmizēšanas prakse

Lektors P.Nidagundi , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Docents G.Alksnis, Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Stratēģiskā vadīšana starptautiskajos uzņēmumos

Asociētais profesors A.Zeps , Online - Zoom , Nedēļas: pāra , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

20.15 - 21.50

Pr.d. Stratēģiskā vadīšana starptautiskajos uzņēmumos

Asociētais profesors A.Zeps , Online - Zoom , Nedēļas: pāra , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

Pr.d.; Lab.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Docents G.Alksnis, Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Algoritmizēšanas prakse

Lektors P.Nidagundi , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Vibrotehnika un vibromašīnas

Asistents S.Upnere , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Pr.d. Vibrotehnika un vibromašīnas

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 11.-20.

Pr.d. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

10.15 - 11.50

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Vibrotehnika un vibromašīnas

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 11.-20.

Lekc. Vibrotehnika un vibromašīnas

Asistents S.Upnere , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Lab.d. Ciparu iekārtas un sistēmas

Docents M.Usanovs, Asociētais profesors A.Supe , Āz12 - 301 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.

Lekc.; Pr.d. Programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā

Profesors M.Gorobecs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā

Profesors M.Gorobecs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

Lekc. Latvijas kultūras vēsture

Lektors I.Švarca , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.,11.-18.

Pr.d. Programmēšanas tehnoloģijas (studiju projekts)

Profesors M.Gorobecs , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: 14.-20.

Lab.d. Ciparu iekārtas un sistēmas

Docents M.Usanovs, Asociētais profesors A.Supe , Āz12 - 301 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.

Lekc. Skaitliskā analīze inženiermehānikā

Asistents S.Upnere , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Pr.d. Skaitliskā analīze inženiermehānikā

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 11.-20.

Lekc. Makroekonomikas analīze

Docents A.Fedotovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-17.

14.30 - 16.05

Pr.d. Makroekonomikas analīze

Docents A.Fedotovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-17.

Pr.d. Inženiermehānikas problēmas

Docents M.Čerpinska , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Programmēšanas tehnoloģijas (studiju projekts)

Profesors M.Gorobecs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Inženiermehānikas problēmas

Docents M.Čerpinska , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lekc. Ražošanas automatizācijas elektroniekārtas

Asistents O.Jakovļevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

18.15 - 19.50

Lekc. Ražošanas automatizācijas elektroniekārtas

Asistents O.Jakovļevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

Lekc. Biznesa procesu vadība un inženierija

Profesors M.Kirikova , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Loģistikas pamati

A.Kotļars , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Loģistikas pamati

A.Kotļars , Online - Attālināti , Nedēļa: 2.

Lab.d. Biznesa procesu vadība un inženierija

Profesors M.Kirikova , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)