Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (AICS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Asociētais profesors V.Ozoliņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Asociētais profesors V.Ozoliņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors L.Gaitniece , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18.

14.30 - 16.05

Lekc. Eiropas Savienības pārvaldība un politika

Lektors A.Timofejeva , Online - Attālināti , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā

16.30 - 18.05

Pr.d. Eiropas Savienības pārvaldība un politika

Lektors A.Timofejeva , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā

19.15 - 20.50

Lekc. Matemātika 2

Docents J.Fjodorovs , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Latvijas tautsaimniecība

L.Jankova , Online - Attālināti , Nedēļas: 6.-13.

14.30 - 16.05

Lekc. Latvijas tautsaimniecība

L.Jankova , Online - Attālināti , Nedēļas: 6.-13.

16.30 - 18.05

Lekc. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs

Asociētais profesors M.Jurušs , Online - Attālināti , Nedēļas: 12.-19.

18.15 - 19.50

Lekc. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs

Asociētais profesors M.Jurušs , Online - Attālināti , Nedēļas: 12.-19.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautiskais protokols

Lektors R.Grigorjana , Online - Zoom , Nedēļas: nepāra , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā

Pr.d. Starptautiskais protokols

Lektors R.Grigorjana , Online - Zoom , Nedēļas: pāra , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

Lektors J.Paiders , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Starptautiskā konkurence

Asociētais profesors I.Judrupa , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Pr.d. Starptautiskā konkurence

Asociētais profesors I.Judrupa , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

Lektors J.Paiders , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)

Lektors A.Mihņenoka , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-6.

16.30 - 18.05

Lekc. Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)

Lektors A.Mihņenoka , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-6.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)

Lektors A.Mihņenoka , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-6.

16.30 - 18.05

Lekc. Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)

Lektors A.Mihņenoka , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-6.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)