Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ekonomika (AIBE0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Tirgzinības

Docents I.Andersone , Online - Attālināti , Nedēļas: 4.-19.

18.15 - 19.50

Lekc. Tirgzinības

Docents I.Andersone , Online - Attālināti , Nedēļas: 4.-19.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vides pārvaldības tiesiskie aspekti

Lektors N.Ozoliņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 4.-20.

Lekc. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

16.30 - 18.05

Lekc. Angļu valoda

Lektors J.Kučerova , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Sabiedriskā sektora ekonomika

Asociētais profesors M.Jurušs , Online - Attālināti , Nedēļas: 15.-18.

12.30 - 14.05

Lekc. Latvijas tautsaimniecība

L.Jankova , Online - Attālināti , Nedēļas: 6.-13.

Lekc. Sabiedriskā sektora ekonomika

Asociētais profesors M.Jurušs , Online - Attālināti , Nedēļas: 15.-18.

14.30 - 16.05

Lekc. Latvijas tautsaimniecība

L.Jankova , Online - Attālināti , Nedēļas: 6.-13.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Sabiedriskā sektora ekonomika

Lektors B.Jirgena , Online - Attālināti , Nedēļas: 7.-14.

12.30 - 14.05

Lekc. Sabiedriskā sektora ekonomika

Lektors B.Jirgena , Online - Attālināti , Nedēļas: 7.-14.

14.30 - 16.05

Lekc. Angļu valoda 2

Lektors J.Kučerova , Online - Attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Makroekonomika

Docents A.Fedotovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-17.

14.30 - 16.05

Pr.d. Makroekonomika

Docents A.Fedotovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-17.

16.00 - 17.30

Lekc. Vispārējā socioloģija

S.Rēvele , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

A.Kotļars , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

A.Kotļars , Online - Attālināti , Nedēļa: 2.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)