Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ražošanas inženierzinības un vadība (AMMZ0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

14.30 - 16.05

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

16.30 - 18.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Pētnieks I.Vaivode , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Pētnieks I.Vaivode , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Ražošanas vadības informācijas sistēmas

Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

20.15 - 21.50

Lekc. Ražošanas vadības informācijas sistēmas

Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors Ā.Paula , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 21.15

Lekc. Ražošanas plānošana un vadīšana

Lektors J.Bikovska , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-14. , MS Teams
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

Lektors S.Rēvele , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 21.15

Lab.d. Ražošanas plānošana un vadīšana

Lektors J.Bikovska , Online - MSTeams , Nedēļas: 15.-17.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)