Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inovatīva ceļu un tiltu inženierija (ABMI0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvi koka un dzelzsbetona tilti

Profesors A.Paeglītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvi koka un dzelzsbetona tilti

Profesors A.Paeglītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.

Lekc.; Pr.d. Autoceļu telpiskā projektēšana

Profesors A.Zariņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-3.,6.-7.

Lekc.; Pr.d. Tilta konstrukciju izturība

Profesors A.Paeglītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 8.-10.,13.-15.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Tilta konstrukciju izturība

Profesors A.Paeglītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 8.-10.,13.-15.

Lekc.; Pr.d. Autoceļu telpiskā projektēšana

Profesors A.Zariņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-3.,6.-7.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Risks un drošība tiltu projektēšanā un būvniecībā

Docents V.Straupe , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Risks un drošība tiltu projektēšanā un būvniecībā

Docents V.Straupe , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Risks un drošība tiltu projektēšanā un būvniecībā

Docents V.Straupe , Online - Attālināti , Nedēļas: 8.-9.,11.-12.,15.-16.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Risks un drošība tiltu projektēšanā un būvniecībā

Docents V.Straupe , Online - Attālināti , Nedēļas: 8.-9.,11.-12.,15.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvi koka un dzelzsbetona tilti

Profesors A.Paeglītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-2.,4.-5.,7.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvi koka un dzelzsbetona tilti

Profesors A.Paeglītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-2.,4.-5.,7.

Lekc.; Pr.d. Tilta konstrukciju izturība

Profesors A.Paeglītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-11.,13.-15.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Autoceļu telpiskā projektēšana

Profesors A.Zariņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-3.,6.-7.

Lekc.; Pr.d. Tilta konstrukciju izturība

Profesors A.Paeglītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 8.-11.,13.-15.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Risks un drošība tiltu projektēšanā un būvniecībā

Docents V.Straupe , Online - Attālināti , Nedēļas: 8.-9.,11.-12.,15.-16.

Lekc.; Pr.d. Autoceļu telpiskā projektēšana

Profesors A.Zariņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-3.,6.-7.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Tilta konstrukciju izturība

Profesors A.Paeglītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 8.-11.,13.-15.

Lekc.; Pr.d. Inovatīvi koka un dzelzsbetona tilti

Profesors A.Paeglītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-2.,4.-5.,7.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvi koka un dzelzsbetona tilti

Profesors A.Paeglītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-2.,4.-5.,7.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Autoceļu telpiskā projektēšana

Profesors A.Zariņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-3.,6.-7.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Autoceļu telpiskā projektēšana

Profesors A.Zariņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-3.,7.-8.

Lekc.; Pr.d. Risks un drošība tiltu projektēšanā un būvniecībā

Docents V.Straupe , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.,11.-12.,15.-17.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Autoceļu telpiskā projektēšana

Profesors A.Zariņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-8.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvi koka un dzelzsbetona tilti

Profesors A.Paeglītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-2.,4.-5.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)