Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Tehniskā tulkošana (AHCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Funkcionālā komunikācija 2

Lektors Z.Seņko , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Pr.d. Pastiprināts gramatikas kurss 2

Lektors I.Makarova , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Rakstveida runas pamati 2

Pētnieks E.Gabarajevs , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Leksikoloģija un stilistika

Asociētais profesors T.Smirnova , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Akadēmiskā angļu rakstu valoda 2

Lektors A.Vagele , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-20.

Pr.d. Analītiskā lasīšana 2

Lektors J.Kučerova , Online - Attālināti

Pr.d. Profesionālās literatūras mērķlasīšana un interpretēšana

Asociētais profesors T.Hramova , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Pr.d. Nozaru terminoloģijas izpēte

Lektors D.Rūpniece , Online - Attālināti , Specialisation: Civil Engineering
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Profesionālās literatūras mērķlasīšana un interpretēšana

Asociētais profesors T.Hramova , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Stilistika un rediģēšana

Asociētais profesors T.Hramova , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)