Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Asociētais profesors V.Ozoliņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Asociētais profesors V.Ozoliņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

14.30 - 16.05

Lekc. Darba vide un ergonomika

Docents V.Šatrevičs , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Nodokļi un nodevas

Asociētais profesors M.Jurušs , Online - Attālināti , Nedēļas: 4.-15.

20.15 - 21.50

Lekc. Nodokļi un nodevas

Asociētais profesors M.Jurušs , Online - Attālināti , Nedēļas: 4.-15.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Docents (praktiskais) I.Eriņa , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Jaunuzņēmumu izveide un attīstība

Lektors R.Lasmanis , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-18.

20.15 - 21.50

Lekc. Jaunuzņēmumu izveide un attīstība

Lektors R.Lasmanis , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-18.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Lektors M.Irbe , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Lektors M.Irbe , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Ievads biznesa ekonomikā

Docents (praktiskais) T.Laizāns , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)