Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 9. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Asociētais profesors V.Ozoliņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

D.Brīvulis , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18.

12.30 - 14.05

Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Asociētais profesors V.Ozoliņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautisko iepirkumu organizēšana

D.Junusova , Online - Zoom , Nedēļas: 9.-16. , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā

16.30 - 18.05

Pr.d. Starptautisko iepirkumu organizēšana

D.Junusova , Online - Zoom , Nedēļas: 9.-16. , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Eiropas Savienības pārvaldība un politika

Lektors A.Timofejeva , Online - Attālināti , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā

16.30 - 18.05

Pr.d. Eiropas Savienības pārvaldība un politika

Lektors A.Timofejeva , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautiskais marketings

Lektors A.Lapinska , Online - Zoom , Nedēļas: 9.-16. , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautiskais marketings

Lektors A.Lapinska , Online - Zoom , Nedēļas: 9.-16. , Priekšmets tiek realizēts angļu valodā

14.30 - 16.05

Lekc. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Asociētais profesors I.Judrupa , Online - Zoom , Nedēļas: 9.-11.,14.-18.

16.30 - 18.05

Pr.d. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Asociētais profesors I.Judrupa , Online - Zoom , Nedēļas: 9.-11.,14.-18.

18.15 - 19.50

Lekc. Jaunuzņēmumu izveide un attīstība

Lektors R.Lasmanis , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-18.

20.15 - 21.50

Lekc. Jaunuzņēmumu izveide un attīstība

Lektors R.Lasmanis , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-18.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Ievads operāciju pētīšanā

Zinātniskais asistents J.Pekša , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-3.,5.-20.

18.15 - 19.50

Pr.d. Ievads operāciju pētīšanā

Zinātniskais asistents J.Pekša , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Makroekonomika

Docents A.Fedotovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-17.

14.30 - 16.05

Pr.d. Makroekonomika

Docents A.Fedotovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-17.

20.15 - 21.50

Lekc. Loģistikas pamati

A.Kotļars , Online - Attālināti , Nedēļa: 2.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)