Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ķīmijas tehnoloģija (AKBL0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Profesors M.Dobelis , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Profesors A.Koliškins , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc. Ķīmijas vēsture

Profesors M.Jure , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Fizika 2

Asistents A.Knoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Organiskā ķīmija (speckurss)

Asociētais profesors N.Batenko , PV3/7 - 408 , Nedēļas: 9.-16.

10.15 - 11.50

Lab.d. Organiskā ķīmija (speckurss)

Asociētais profesors N.Batenko , PV3/7 - 408 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Organiskā ķīmija (speckurss)

Asociētais profesors N.Batenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.

Lekc. Ķīmisko vielu pārvaldība

Profesors M.Jure , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Profesors A.Koliškins , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika

Asistents A.Knoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lab.d. Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss) 2

Asociētais profesors N.Batenko , PV3/7 - 312 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Neorganiskā ķīmija (pamatkurss)

Lektors Ē.Pālītis , PV3/7 - 353 , Nedēļas: 9.-16.

10.15 - 11.50

Lab.d. Neorganiskā ķīmija (pamatkurss)

Lektors Ē.Pālītis , PV3/7 - 353 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Ķīmisko vielu pārvaldība

Profesors M.Jure , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lab.d. Neorganiskā ķīmija (pamatkurss)

Lektors Ē.Pālītis , PV3/7 - 353 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss) 2

Asociētais profesors N.Batenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Analītiskā ķīmija (pamatkurss)

Pētnieks K.Kļaviņš , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Ķīmijas vēsture

Profesors M.Jure , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss) 2

Asociētais profesors N.Batenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Analītiskā ķīmija (pamatkurss)

Pētnieks K.Kļaviņš , PV3/7 - 353 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lab.d. Analītiskā ķīmija (pamatkurss)

Pētnieks K.Kļaviņš , PV3/7 - 353 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Organiskā ķīmija (speckurss)

Asociētais profesors N.Batenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Neorganiskā ķīmija (pamatkurss)

Lektors Ē.Pālītis , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lab.d. Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss) 2

Asociētais profesors N.Batenko , PV3/7 - 316 , Nedēļas: 9.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Bioloģiskā ķīmija

Docents I.Novosjolova , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lab.d. Ķīmisko vielu pārvaldība

Docents I.Mieriņa , - , Nedēļas: 12.-15.

14.30 - 16.05

Lab.d. Organiskā ķīmija (speckurss)

Asociētais profesors N.Batenko , PV3/7 - 408 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Lab.d. Organiskā ķīmija (speckurss)

Asociētais profesors N.Batenko , PV3/7 - 408 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)