Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Medicīnas inženierija un fizika (AMCF0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Mašīnu elementu parametriskā modelēšana

Profesors M.Dobelis , - , Nedēļas: 1.-10. , Online

BD Bakalaura darbs

Profesors J.Dehtjars , - , Online

12.30 - 14.05

Pr.d. Mašīnu elementu parametriskā modelēšana

Profesors M.Dobelis , - , Nedēļas: 1.-10.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Bioķīmijas un biofizikas pamati

Docents V.Zemīte , - , Nedēļas: 5.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Lektors S.Sokolova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Bioķīmijas un biofizikas pamati

Docents V.Zemīte , - , Nedēļas: 2.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)