Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ķīmijas tehnoloģija (AKML0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Organisko savienojumu attīrīšana un analīze

Docents V.Rjabovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Organiskās sintēzes izmeklētas nodaļas

Profesors M.Turks , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Organiskās sintēzes izmeklētas nodaļas

Profesors M.Turks , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Organisko savienojumu attīrīšana un analīze

Docents V.Rjabovs , PV3/7 - 447 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lab.d. Organisko savienojumu attīrīšana un analīze

Docents V.Rjabovs , PV3/7 - 447 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lab.d. Organisko savienojumu attīrīšana un analīze

Docents V.Rjabovs , PV3/7 - 447 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Zāļu gatavās formas

Profesors M.Jure , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Organisko savienojumu attīrīšana un analīze

Docents V.Rjabovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Organiskā ķīmija (speckurss)

Asociētais profesors N.Batenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Organiskās sintēzes izmeklētas nodaļas

Profesors M.Turks , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Organiskās sintēzes izmeklētas nodaļas

Profesors M.Turks , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)