Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Digitālās humanitārās zinātnes (AHMD0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Kultūras, valodas un tehnoloģiju mijiedarbības izpēte Latvijā

Profesors A.Zigmunde , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Kultūras, valodas un tehnoloģiju mijiedarbības izpēte Latvijā

Profesors A.Zigmunde , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.00

Lekc. Kultūras mantojuma pārvaldība

Profesors U.Bratuškins , Online - Attālināti

18.05 - 19.35

Lekc.; Pr.d. Starpdisciplinārā semiotika

Asociētais profesors T.Smirnova , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors Ā.Paula , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.00

Lekc. Ievads lielapjoma datu analīzē

Profesors A.Ņikitenko , Online - Attālināti

18.05 - 19.35

Lekc.; Pr.d. Mediji un sabiedrība

Lektors I.Ozols , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Ievads lielapjoma datu analīzē

Profesors A.Ņikitenko , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Pr.d. Ievads lielapjoma datu analīzē

Profesors A.Ņikitenko , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Grafiskā dizaina tehnoloģijas

Asociētais profesors A.Kapenieks , Online - Attālināti , Lekt. Berngards
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Ievads digitālajās humanitārajās zinātnēs

Profesors M.Platonova , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Ievads digitālajās humanitārajās zinātnēs

Profesors M.Platonova , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)