Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (RMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

PP Prakse

Prof. V.Pavelko , Lo1/19 - 15 , Nedēļas: 6.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Gaisakuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)

Doc. I.Ozoliņš , -

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisakuģu izturība 2

Prof. J.Paramonovs , Lo1/B - 220

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošinājums

Prof. M.Kleinhofs , Lo1/2 - 313

14.30 - 16.05

Lekc. Aviācijas transporta ekonomika

A.Kuzņecovs , Lo1/B - 403
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Civilās aviācijas dzinēji

Doc. I.Ozoliņš , Lo1/19 - 15 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Civilās aviācijas lidmašīnas

M.Hauka , Lo1/B - 202 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Civilās aviācijas dzinēji

Doc. I.Ozoliņš , Lo1/19 - 15

12.30 - 14.05

Lekc. Civilās aviācijas lidmašīnas

M.Hauka , Lo1/B - 202
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

PP Prakse

Prof. V.Pavelko , Lo1/19 - 15 , Nedēļas: 6.-16.

PP Prakse

Prof. V.Pavelko , Lo1/B - 301 , Nedēļas: 1.-5.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

PP Prakse

Prof. V.Pavelko , Lo1/B - 301 , Nedēļas: 1.-5.

PP Prakse

Prof. V.Pavelko , Lo1/19 - 15 , Nedēļas: 6.-14.

PP Prakse

Prof. V.Pavelko, Lekt. I.Blumbergs, M.Hauka , Lo1/B - 202 , Nedēļas: 15.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)