Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Vides zinātne (REBX0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Datormācība (speckurss)

G.Jēkabsons , - , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Elektrība un magnētisms

Asoc.prof. Ņ.Nadežņikovs , M1/1 - 202 , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports

-

14.30 - 16.05

Lab.d. Elektrība un magnētisms

Asoc.prof. Ņ.Nadežņikovs, Prof. V.Hramcovs , M1/1 - 105 , Nedēļas: 7.,9.,11.,13.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika

Doc. M.Jansone , PV3/7 - 101

12.30 - 14.05

Lab.d. Vispārīgā ķīmija

Asoc.prof. I.Rozenštrauha , PV3/7 - 312 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Fizika 2

Doc. M.Jansone , PV3/7 - 403 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. S.Pavlova , Ķīp6A/6B - 221
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Lekt. S.Pavlova , Āz12 - 105

14.30 - 16.05

Lekc. Mehānika

Lekt. S.Sokolova , Āz12 - 105 , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Lekc. Materiālzinību pamati

Prof. M.Kalniņš , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 1.-12. , Lekcija kopā ar ķīmijas fak.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Pr.d. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. R.Merijs-Meri , PV3/7 - 254 , Nedēļa: 12.

Pr.d. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. M.Dzenis , PV3/7 - 254 , Nedēļa: 14.

10.15 - 11.50

Lekc. Datormācība (speckurss)

G.Jēkabsons , - , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports

-

14.30 - 18.00

Lab.d. Mehānika

Lekt. S.Sokolova , V36 (Ez6) - 115 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Vispārīgā ķīmija

Asoc.prof. I.Rozenštrauha , PV3/7 - 101 , Nedēļas: pāra , Lekcija kopā arTMF

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Asoc.prof. D.Rumpīte , PV3/7 - 310

Pr.d. Angļu valoda 2

I.Kočote , PV3/7 - 356

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. S.Pavlova , PV3/7 - 441 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Izejvielas un energoresursi

Doc. I.Bekmanis , Kr1 - 32

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)