Muitas un nodokļu administrēšana (RICM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Makroekonomika

Prof. J.Saulītis , KC6 - 309 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Prof. M.Buiķis , KC6 - 309

14.30 - 16.05

Lab.d. Datormācība ekonomistiem

Doc. A.Fiļipovs , KC6 - 501

16.30 - 18.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Doc. I.Blumfelde , KC6 - 308
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Makroekonomika

Prof. J.Saulītis , KC6 - 321

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Prof. M.Buiķis , KC6 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , KC6 - 321

10.15 - 11.50

Lekc. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs

Doc. A.Čevers , KC6 - 321 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Muitas darbības pamati

Doc. A.Gulbis , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-8. , br.izv.

12.30 - 14.05

Lab.d. Muitas darbības pamati

Doc. A.Gulbis , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-8. , br.izv.

Lekc. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs

Doc. A.Čevers , KC6 - 321 , Nedēļas: 9.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Administratīvās tiesības

B.Cera , KC6 - 321

12.30 - 14.05

Lekc. Nodokļi un nodevas

Prof. K.Ketners , KC6 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)