Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Muitas un nodokļu administrēšana (RICM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Makroekonomika

Prof. J.Saulītis , KC6 - 309 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Datormācība ekonomistiem

Doc. A.Fiļipovs , KC6 - 501

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. S.Kavala , KC6 - 308

16.30 - 18.05

Pr.d. Matemātika

Prof. M.Buiķis , KC6 - 309
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Makroekonomika

Prof. J.Saulītis , KC6 - 321

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Prof. M.Buiķis , KC6 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , KC6 - 321

10.15 - 11.50

Lekc. Muitas darbības pamati

Doc. A.Gulbis , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-8. , br.izv.

Lekc. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs

Doc. A.Čevers , KC6 - 321 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs

Doc. A.Čevers , KC6 - 321 , Nedēļas: 9.-16.

Lab.d. Muitas darbības pamati

Doc. A.Gulbis , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-8. , br.izv.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Administratīvās tiesības

B.Cera , KC6 - 321

12.30 - 14.05

Lekc. Nodokļi un nodevas

Prof. K.Ketners , KC6 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)