Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Elektrotehnoloģiju datorvadība (RECO0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. I.Ivaškins , PV3/7 - 434

10.15 - 11.50

Lekc. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Asoc.prof. S.Vītoliņa , Kr1 - 36

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports

-

14.30 - 16.05

Pr.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Doc. S.Zimina , Kr1 - 025 , 1. gr.- nepāra. n., 2.gr. - pāra n.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika

Doc. M.Jansone , PV3/7 - 101

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. S.Pavlova , Ķīp6A/6B - 221
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektrība un magnētisms

Lekt. J.Maksimkina, Lekt. J.Voitkāns , M1/1 - 105 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Lekt. S.Pavlova , Āz12 - 105

14.30 - 16.05

Lekc. Mehānika

Lekt. S.Sokolova , Āz12 - 105 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Fizika 2

Doc. M.Jansone , PV3/7 - 403 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Ķīp6A/6B - 131 , Centralizēti plānota lekcija
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Doc. L.Girsova , Ķīp6A/6B - 440

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports

-

14.30 - 18.00

Lab.d. Mehānika

Lekt. S.Sokolova , V36 (Ez6) - 115 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda 2

I.Kočote , PV3/7 - 356

10.15 - 11.50

Lekc. Elektrība un magnētisms

Prof. I.Dūmiņš , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads specialitātē

Asoc.prof. A.Žiravecka , Kr1 - 36 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. S.Pavlova , Āz12 - 12 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)