Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Arhitektūra (RABA0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Arhitektūras vēsture II 2

Lekt. D.Kalvāne , Ķīp6A/6B - 406

14.30 - 16.05

Rezerv. Brīvā izvēle

-
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Pilsētbūvniecības pamati

Prof. J.Briņķis , Ķīp6A/6B - 406

12.30 - 14.05

Pr.d. Arhitektūras projektēšana III 2

Doc. A.Lapiņš, Doc. V.Valgums, Doc. U.Bērziņš , Ķīp6A/6B - 420

14.30 - 16.05

Pr.d. Grāmatu grafika, plakāts 2

Doc. V.Grišins, Lekt. J.Pansovs, Lekt. I.Nātriņa , Ķīp6A/6B - 511
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Zīmēšana III 2

Doc. A.Meldere, Doc. S.Meškone, Lekt. D.Baumane , Ķīp6A/6B - 510

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Tērauda un koka konstrukcijas

Doc. I.Mieriņš , Ķīp6A/6B - 406

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Būvniecības siltumfizika

Asoc.prof. A.Borodiņecs , Ķīp6A/6B - 250
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Skulptūra 2

Doc. A.Meldere, Doc. S.Meškone, Lekt. D.Baumane , Ķīp6A/6B - 510

10.15 - 11.50

Pr.d. Gleznošana-speckurss

Doc. A.Meldere, Lekt. D.Baumane, Lekt. I.Nātriņa , Ķīp6A/6B - 510

12.30 - 14.05

Pr.d. Arhitektūras projektēšana III 2

Doc. A.Lapiņš, Doc. V.Valgums, Doc. U.Bērziņš , Ķīp6A/6B - 420

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Mehānikas pamati (pamatkurss) 2

Asoc.prof. A.Skudra , Ķīp6A/6B - 404

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)