Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Muitas un nodokļu administrēšana (RICM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 4. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība

Doc. R.Račinska , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Doc. A.Čevers , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Tirgzinības

Asist. B.Levina , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Pr.d. Tirgzinības

Asist. B.Levina , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Lekc. Nodokļu informācijas sistēmas

Doc. N.Jezdakova , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 19.50

Pr.d. Nodokļu informācijas sistēmas

Doc. N.Jezdakova , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Krimināltiesības un kriminālprocess

S.Sietniece , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc. Krimināltiesības un kriminālprocess

S.Sietniece , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Pr.d. Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Doc. A.Čevers , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība

Doc. R.Račinska , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-8.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lab.d. Tirgzinības

Asist. B.Levina , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Tirgzinības

Asist. B.Levina , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)