Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ģeomātika (RBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Ģeoinformācijas sistēmu pamati

E.Rutkovska, J.Balodis , Ķīp6A/6B - 112 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Ģeoinformācijas sistēmu pamati

E.Rutkovska, J.Balodis , Ķīp6A/6B - 112

14.30 - 16.05

Pr.d. Būvmehānika (vispārīgais kurss) 2

Asist. E.Skuķis , Ķīp6A/6B - 206

16.30 - 18.05

Lekc. Lietišķā etiķete

Doc. Z.Lejniece , Āz12 - 102 , izvēle
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Būvmehānikas ievadkurss

Prof. F.Bulavs , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Globālās pozicionēšanas sistēmas

J.Balodis , Ķīp6A/6B - 112

12.30 - 14.05

Pr.d. Globālās pozicionēšanas sistēmas (studiju projekts)

J.Balodis , Ķīp6A/6B - 112

14.30 - 16.05

Lekc. Tūrisma kartogrāfija

Prof. J.Štrauhmanis , Ķīp6A/6B - 104 , Brīvā izvēle

16.30 - 18.05

Lekc. Vadības socioloģija

Prof. R.Taraškevičs , Āz12 - 102 , izvēle

Lekc. Politoloģija

Asoc.prof. G.Ozolzīle , Ķīp6A/6B - 437 , izvēle
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Nekustamā īpašuma vērtēšana (inženieriem)

J.Erns , Ķīp6A/6B - 112

12.30 - 14.05

Lab.d. Nekustamā īpašuma vērtēšana (inženieriem)

J.Erns , Ķīp6A/6B - 112

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)