Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa transports (RMCD0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati

Lekt. E.Eglīte , V36 (Ez6) - 515 , Nedēļas: pāra

09.00 - 10.35

Lab.d. Transporta grāmatvedības datorsistēmas

Prof. A.Ļevčenkovs , In8a - 119 , Nedēļas: nepāra , spec.(K.)

10.15 - 11.50

Pr.d. Kvalitātes sistēmu pamati

Lekt. E.Eglīte , V36 (Ez6) - 515 , Nedēļas: pāra

10.40 - 12.15

Lekc. Transporta grāmatvedības datorsistēmas

Prof. A.Ļevčenkovs , In8a - 119 , Nedēļas: nepāra , spec.(K.)

12.30 - 14.05

Lekc. Dzelzceļa vispārējais kurss

Doc. J.Eiduks , In8a - 218

14.30 - 16.05

Lekc. Dzelzceļa staciju un mezglu teorijas pamati

Doc. J.Eiduks , In8a - 218 , spec.(K.)
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ritošā sastāva uzbūve un teorija 2

Prof. P.Balckars , In8a - 218 , spec.Dīzeļlok.

12.30 - 14.05

Lekc. Transporta līdzekļu elektriskās mašīnas un pārveidotāji

N.Levins , In8a - 118 , Nedēļas: nepāra , spec.(D.)

14.30 - 16.05

Lab.d. Transporta līdzekļu elektriskās mašīnas un pārveidotāji

N.Levins , In8a - 118 , Nedēļas: nepāra , spec.(D.)
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ekoloģijas pamati

Doc. D.Rusovs , V36 (Ez6) - 521 , Nedēļas: pāra , (brīvās izvēles)

12.30 - 14.05

Lekc. Mašīnu elementi

Prof. G.Upītis , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra , spec.(D.,M.,C.)

Lekc. Ekoloģijas pamati

Doc. D.Rusovs , V36 (Ez6) - 205 , Nedēļas: pāra , (brīvās izvēles)

14.30 - 16.05

Lekc. Mašīnu elementi

Prof. G.Upītis , V36 (Ez6) - 522 , spec.(D.,M.,C.)
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Lokomotīvju enerģētiskās iekārtas

Prof. P.Balckars , In8a - 218 , spec.Dīzeļlok.

12.30 - 14.05

Lekc. Transporta līdzekļu konstrukciju noslogojums

Prof. P.Balckars , In8a - 312 , spec.(D.,C.,M.)

14.30 - 16.05

Lekc. Saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtas transporta līdzekļos

N.Šitovs , In8a - 413 , cpec.(K.)
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektrotehnika un elektronika I

Asoc.prof. U.Zītars , M1/1 - 301 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika I

Asoc.prof. U.Zītars , M1/1 - 209 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Sliežu ceļa rekonstrukcija

N.Ivaškovska , In8a - 413 , cpec.(K.,M.,C.)

14.30 - 16.05

Lekc. Būvmašīnas un to ekspluatācija

N.Ivaškovska , In8a - 413 , Nedēļas: nepāra , spec.(M.)

Lekc. Sliežu ceļa mašīnas un iekārtas

N.Ivaškovska , In8a - 413 , Nedēļas: pāra , spec.(M.,C.)

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)