Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (RIGS0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Pasaules ekonomikas attīstība

Doc. A.Auziņa , KC6 - 209 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Starptautiskais protokols

Lekt. K.Griķe , KC6 - 209 , Nedēļas: 1.-8.

20.15 - 21.50

Lekc. Starptautiskais protokols

Lekt. K.Griķe , KC6 - 209 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Pasaules ekonomikas attīstība

Doc. A.Auziņa , KC6 - 209 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Pr.d. Speciālā angļu valoda 2

Doc. I.Dimpere , KC6 - 301 , Nedēļas: nepāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Speciālā angļu valoda 2

Doc. I.Dimpere , KC6 - 301 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Starptautiskās tirgzinības

Asoc.prof. D.Solovjovs , KC6 - 301 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Starptautiskās uzņēmējdarbības prognozēšana

O.Bogdanova , KC6 - 307

20.15 - 21.50

Pr.d. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (studiju projekts)

O.Bogdanova , KC6 - 307
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Globālā loģistika un transports

Lekt. J.Kuškins , KC6 - 303

20.15 - 21.50

Lab.d. Globālā loģistika un transports

Lekt. J.Kuškins , KC6 - 303

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)