Ekonomika (RIGE0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Ekonomiskās analīzes metodes

Asoc.prof. Z.Sundukova , KC6 - 301

20.15 - 21.50

Pr.d. Ekonomiskās analīzes metodes

Asoc.prof. Z.Sundukova , KC6 - 301 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Pašvaldību vadība

Asoc.prof. T.Survilo , KC6 - 301 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Mikroekonomikas analīze

Prof. V.Nešpors , KC6 - 419

20.15 - 21.50

Lekc. Pašvaldību vadība

Asoc.prof. T.Survilo , M1/1 - 303 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Mikroekonomikas analīze

Prof. V.Nešpors , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Darba aizsardzība

Lekt. J.Bartušauskis , KC6 - 409 , priekšmetu apgūst tikai akad.bakalaura absolventi

18.15 - 19.50

Lekc. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Lekt. I.Judrupa , KC6 - 303 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Ekonomikas attīstības faktori un modeļi

Prof. J.Saulītis , KC6 - 409 , Nedēļas: 1.-8.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Ekonomikas attīstības faktori un modeļi

Prof. J.Saulītis , KC6 - 409 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Lekt. I.Judrupa , KC6 - 303 , Nedēļas: 9.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmējdarbība un plānošana

Prof. V.Jurēnoks , KC6 - 410 , priekšmetu apgūst tikai akad.bakalaura absolventi

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbība un plānošana

Prof. V.Jurēnoks , KC6 - 410 , priekšmetu apgūst tikai akad.bakalaura absolventi
S
E
S
T
D
I
E
N
A

09.00 - 15.30

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais novērtējums

G.Ciemleja , KC6 - 509 , Nedēļas: 9.,11.,13.-14. , 14.ned.pl.9.00-10.20 - EKSĀMENS

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)