Ekonomika (RIME0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Biznesa socioloģija

Doc. V.Kuņickis , KC6 - 419

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Tirgus ekonomikas problēmas un politika

Asoc.prof. L.Ādamsone , KC6 - 411

20.15 - 21.50

Pr.d.; Lab.d. Ekonomisko un komercaprēķinu metodes

Asoc.prof. I.Voronova , KC6 - 411
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Mikroekonomikas analīze

Prof. V.Nešpors , KC6 - 419

20.15 - 21.50

Pr.d. Mikroekonomikas analīze

Prof. V.Nešpors , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Ekonomikas attīstības faktori un modeļi

Prof. J.Saulītis , KC6 - 409 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Riski tautsaimniecībā

Asoc.prof. I.Voronova , KC6 - 411 , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Riski tautsaimniecībā

Asoc.prof. I.Voronova , KC6 - 411 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Ekonomikas attīstības faktori un modeļi

Prof. J.Saulītis , KC6 - 409 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Starptautiskā valūtas un finanšu sistēma

Asoc.prof. I.Dovladbekova , KC6 - 523

20.15 - 21.50

Lekc. Ekonomisko un komercaprēķinu metodes

Asoc.prof. I.Voronova , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Starptautiskā valūtas un finanšu sistēma

Asoc.prof. I.Dovladbekova , KC6 - 523 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)