Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Nekustamā īpašuma pārvaldība (RICN0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Makroekonomika

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 523

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Doc. I.Blumfelde , KC6 - 221

14.30 - 16.05

Lekc. Nekustamo īpašumu darījumu finansiālie aspekti

Lekt. L.Tīse , KC6 - 221
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datormācība ekonomistiem

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 402 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Matemātika ekonomistiem

Asoc.prof. V.Jansons , KC6 - 402

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika ekonomistiem

Asoc.prof. V.Jansons , KC6 - 508

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Lietišķā komunikācija

Doc. I.Ezera , KC6 - 523

12.30 - 14.05

Pr.d. Makroekonomika

Asist. U.Kamols , KC6 - 508 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Datormācība ekonomistiem

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 402 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Nekustamo īpašumu darījumu finansiālie aspekti

Lekt. L.Tīse , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Saimnieciskās un darba tiesības

Doc. D.Ose , M1/1 - 303 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Saimnieciskās un darba tiesības

Doc. D.Ose , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)