Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIGU0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Ražīguma vadīšanas organizēšana

Prof. J.Zvanītājs , KC6 - 307

20.15 - 21.50

Lekc. Ražošanas investīciju organizēšana

Prof. J.Zvanītājs , KC6 - 307
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmumu tehniski ekonomiskā projektēšana

Doc. G.Kozaka , KC6 - 307

20.15 - 21.50

Pr.d. Uzņēmumu tehniski ekonomiskā projektēšana

Doc. G.Kozaka , KC6 - 307
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Darba aizsardzība

Lekt. J.Bartušauskis , KC6 - 409

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmējdarbības apdrošināšanas sistēmas

S.Polovko , KC6 - 307

20.15 - 21.50

Lekc.; Lab.d. Uzņēmējdarbības apdrošināšanas sistēmas

S.Polovko , KC6 - 307
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Pr.d. Ražīguma vadīšanas organizēšana

Prof. J.Zvanītājs , KC6 - 311 , Nedēļas: nepāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Ražošanas investīciju organizēšana

Prof. J.Zvanītājs , KC6 - 311 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)