Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIGU0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 5. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Audits

V.Vasiļjeva , KC6 - 311 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Audits

V.Vasiļjeva , KC6 - 311 , Nedēļas: 1.-12.
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Personāla vadīšana

Doc. G.Maurāne , M1/1 - 304 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Personāla vadīšana

Doc. G.Maurāne , M1/1 - 304 , Nedēļas: 1.-12.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Darba aizsardzība

Lekt. J.Bartušauskis , KC6 - 409

18.15 - 19.50

Lekc. Vadīšanas ekonomika

Doc. J.Jakubāne , M1/1 - 303

20.15 - 21.50

Pr.d.; Lab.d. Vadīšanas ekonomika

Doc. J.Jakubāne , M1/1 - 303
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Sistēmu modelēšana

Prof. J.Merkurjevs , D2 - 435 , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Sistēmu modelēšana

Lekt. J.Pečerska , D2 - 447 , Nedēļas: 9.-12.

20.15 - 21.50

Lab.d. Sistēmu modelēšana

Lekt. J.Pečerska , D2 - 447 , Nedēļas: 9.-12.

Lekc. Sistēmu modelēšana

Prof. J.Merkurjevs , D2 - 435 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)