Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIGU0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 9. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. E-Mārketings

Prof. E.Gaile-Sarkane , KC6 - 309

20.15 - 21.50

Lab.d. E-Mārketings

Prof. E.Gaile-Sarkane , KC6 - 309
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Tirgzinību pētījumi

Asist. B.Levina , KC6 - 309 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Lab.d. Tirgzinību pētījumi

Asist. B.Levina , KC6 - 309 , Nedēļas: 1.-12.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Darba aizsardzība

Lekt. J.Bartušauskis , KC6 - 409

18.15 - 19.50

Pr.d. Kvalitātes ekonomika

Lekt. R.Greitāne , KC6 - 309

20.15 - 21.50

Lekc. Kvalitātes ekonomika

Asoc.prof. D.Solovjovs , KC6 - 309 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Pr.d. Lietišķā angļu valoda

Doc. I.Dimpere , KC6 - 309

20.15 - 21.50

Pr.d. Lietišķā angļu valoda

Doc. I.Dimpere , KC6 - 309 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)